IOK:n oma-aloitteinen lausunto valtion virkamieslain muuttamisesta

25.2.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 12.1.2015 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä laiksi valtion virka­mies­­lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2014 vp). Hallintovaliokunta ei pyytänyt Ihmisoikeuskeskukselta lausun­toa, mutta Ihmisoikeus­kes­­kuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen myös oma-aloit­teisesti.

 

Liitteet