IOK:n lausunto ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta

8.1.2015

Ihmisoikeuskeskus antoi 15.10.2014 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, joka koskee kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomusta 2014.

Ihmisoikeuskeskus katsoo lausunnossaan, että ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu ja sen yhteistyö muiden viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on merkittävästi lisännyt tietoa ja osaamista ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Keskus pitää seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan tarkastelua onnistuneena painopisteen valintana kertomuksessa. Kertomuksessa esitetyt suositukset, jotka koskevat ihmiskauppakoordinaattoriin liittyvän lainsäädännön valmistelutarvetta sekä toimenpiteitä Suomeen avioliiton kautta maahan muuttavien henkilöiden kotoutumisen parantamiseksi kaipaavat kuitenkin täsmentämistä.

Ihmisoikeuskeskus haluaa nostaa lausunnossaan myös esille lainsäädännön merkityksen ihmiskaupan ennaltaehkäisyssä ja muistuttaa lainsäätäjän tavoitteesta supistaa paritusta koskevien oikeussäännösten soveltamisalaa, vaikka paritus- ja ihmiskauppasäännöksiä onkin jo pyritty selkiyttämään.