Ajankohtaiskatsaus kielellisistä oikeuksista Suomessa

15.12.2017

Kooste ajankohtaisista kielellisiä oikeuksia koskevista julkaisuista ja prosesseista.

Hallituksen määräaikaisraportti EN:lle ja komitean vierailu 2018 - osallistumismahdollisuus

Suomen hallituksen määräaikaisraportti Euroopan neuvostolle (EN)Alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta on valmistunut ja toimitettu EN:lle. Ulkoministeriön kieliperuskirjaa koskeva verkkosivu http://bit.ly/2jXjF4m mistä löytyy hallituksen määräaikaisraportit, asiantuntijakomitean arviointiraportit sekä ministerikomitean suositukset.

Peruskirjan täytäntöönpanoa valvova asiantuntijakomitea vierailee Suomessa 5.-8.2.2018 tavaten hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Mikäli haluatte toimittaa lisätietoa komitealle ennen sen maavierailua, yhteystiedot löytyvät täältä http://bit.ly/2Cq0Qyk. Ministerikomitea antaa aikanaan suosituksia raportin, vierailun ja muun aineiston perusteella.

Kieliperuskirjan ja asiantuntijakomitean verkkosivut http://bit.ly/2oawBsg. Asiantuntijakomitean sihteeristön raportointisivu http://bit.ly/2CpVK5a, josta löytyy kaikkien maiden raportit ja muu aineisto.

 

Lisätietoa kieliperuskirjasta ja raportointiprosessin aikaisemmista vaiheista UM:n lausuntopyynnössä elokuulta 2017 http://bit.ly/2CeqaXx .

 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto UM:lle kieliraportin valmistelua varten

Ihmisoikeuskeskus antoi 30.8.2017 lausunnon UM:lle ko. raporttia varten. Uutinen ja liitetiedostot aiheesta http://bit.ly/2AJXoSe

 

Hallituksen kielikertomus 2017

Kieliasiaan liittyy  myös juuri julkaistu hallituksen kielikertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017. Se on annettu eduskunnan käsiteltäväksi 14.12.2017.

Kielikertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kieltä, saamen kieliä, viittomakieliä ja muita Suomessa käytettäviä kieliä. Kielikertomuksessa esitellään ajankohtaista tietoa Suomen kielioloista ja kieli-ilmapiiristä. Kielikertomuksessa tarkastellaan kielellisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtion omistamissa yhtiössä. Lisäksi siinä pohditaan kielellisten oikeuksien tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita, erityisesti digitalisaatiota ja kotoutumista. Kertomuksessa nostetaan esiin keskeisiä huomioita, jotka koskevat siinä käsiteltyjä teema-alueita.

Kielikertomus löytyy täältä: http://bit.ly/2ywr8vC

och på svenska här: http://bit.ly/2kuas3d

 

Kansalliskielistrategia (2012) ja sen toimintasuunnitelma (2017)

Vuonna 2012 hyväksyttiin valtioneuvostossa suomea ja ruotsia koskeva kansalliskielistrategia 2012-2015 , joka 30.12.2015 päätettiin pitää sellaisenaan voimassa myös tällä hallituskaudella.

Helmikuussa 2017 OM:ssä valmistuneessa Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelmassa esitellään ja konkretisoidaan toimenpiteet, joilla toteutetaan kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteet. Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kielellisten oikeuksien seurannasta ja edistämisestä. Yksikön verkkosivulla http://oikeusministerio.fi/kielelliset-oikeudet nämä ja paljon muita kielellisiin oikeuksiin liittyviä aineistoja, erityisesti kohdassa http://oikeusministerio.fi/seuranta-ja-edistaminen.

 

Saamen kielilain uudistus

Saamen kielilain uudistus on eduskunnassa vireillä (HE 44/2017). Asiantuntijakuulemiset on käyty kesäkuussa 2017, mutta mietinnön valmistelu perustuslakivaliokunnassa on sidottu maakuntien perustamiseen liittyvän HE15/2017 käsittelyyn. Mietintöä luvataan annettavaksi 2018 kuluessa. HE15/2017 on lausunnolla monessa valiokunnassa, joten perustuslakivaliokunnan mietintö valmistunee vasta loppukeväällä.

Eduskunnan kirjasto on tehnyt laajan ja kattavan tietopaketin Saamen kielilain uudistuksesta ja tausta-aineistoista http://bit.ly/2jWwdsZ.

 

YK:n Viittomakielten päivä 23.9.2018

YK:n yleiskokous päätti 16.11.2017 että vastedes vuosittain vietetään YK:n kansainvälistä viittomakielten päivää 23.9. alkaen vuonna 2018. Esityksen oli tehnyt Antigua ja Barbuda ja se hyväksyttiin ilman äänestystä. Päätöslauselma http://bit.ly/2CbiNQs.

 

Kielelliset oikeudet syyskuun valtuuskunnan työpajassa

Kielellisiä oikeuksia käsiteltiin myös syyskuussa valtuuskunnan kielityöpajassa. Uutisessa http://bit.ly/2hAcEbQ tiivistelmä työpajasta sekä aineistoa (mm. kielibarometrin esittely, saamibarometrin esittely, viittomakieliloikka- viittomakielten kielipoliittinen ohjelma).