FRA: Johtajan Suomen vierailu ja perusoikeusseminaari

30.5.2017

EU:n perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty vieraili Suomessa 22.-23.5.2017. Hän osallistui Ihmisoikeuskeskuksen ja Oikeusministeriön järjestämään tilaisuuteen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 sisällöstä ja tulevasta täytäntöönpanosta.

 

EU:n perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty vieraili Suomessa 22.-23.5.2017 osana viraston kampanjaa vahvistaa yhteyksiä jäsenvaltioiden kanssa. Hän osallistui Ihmisoikeuskeskuksen ja Oikeusministeriön järjestämään tilaisuuteen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 sisällöstä ja tulevasta täytäntöönpanosta. Lisäksi hän tapasi hallituksen ministereitä ja muita viranomaisia sekä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Hän myös tutustui FRA:n paikallistason hankkeeseen romanien osallistamisesta.

 

O’Flaherty keskusteli eri ministereiden (OM, SM, STM) kanssa mm. oikeusvaltioperiaatteen merkityksestä ja EU: n arvojen kunnioittamisesta, erityisesti silloin, kun ne liittyvät nykyisiin perusoikeuksiin liittyviin haasteisiin kaikkialla unionissa. Keskusteluja käytiin myös teknisestä valvonnasta ja valvontaviranomaisten tärkeästä roolista, maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin liittyvistä seikoista, viharikosten ja muukalaisvihan noususta sekä vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäiseen elämään.

 

Johtaja toivotti tervetulleeksi Suomen järjestyksessä toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ja korosti sen täytäntöönpanon merkitystä ja sen ainutlaatuisuutta EU: ssa ja maailmalla ylipäätään. Kansallinen toimintaohjelma keskittyy perus- ja ihmisoikeukasvatukseen ja -koulutukseen, yhdenvertaisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä perusoikeuksien ja digitalisaation suhteeseen. FRA tulee seuraamaan suunnitelman toteuttamista ja tarjoaa tarvittaessa tukea.

 

O’Flaherty tapasi tilaisuuden yhteydessä järjestetyissä tapaamisissa ministerien ja ministeriöiden virkamiesten lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet, Ihmisoikeuskeskuksen edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kaikki sopivat vahvistavansa yhteistyötä ja etsivät tapoja tukea toisiaan perusoikeuskysymysten ratkaisemisessa.

Johtaja tapasi myös romaninaisia, joita tuetaan FRA: n romanien osallistamista koskevan hankkeen avulla paikallisella tasolla. Naiset kertoivat Helsingin tilanteesta ja hankkeen hyödyistä. He korostivat palvelujen ja asuntojen saatavuuden sekä työmarkkinoiden avoimuuden tärkeyttä ja kertoivat kohtaamistaan haasteista. Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomessa Hirundo, joka on Helsingin Diakonissalaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän, Helsingin kaupungin, Kirkkohallituksen sekä Suomen Romanifoorumin yhteishanke. Se pyrkii lisäämään vuoropuhelua ja vahvistamaan paikallisten viranomaisten, palvelujen tarjoajien ja romaniyhteisöjen välistä yhteistyötä.

 

Vierailu antoi myös mahdollisuuden ennakoida Suomen puheenjohtajakautta Euroopan neuvostossa vuosina 2018-2019 ja EU: n puheenjohtuutta vuonna 2019.

FRA:n lehdistötiedote vierailusta (en)
 

Ihmisoikeuskeskuksen uutinen PIO-toimintaohjelman hyväksymisestä sekä linkki OM:n sivustoon
 

Videotallenne PIO-toimintaohjelman julkaisutilaisuudesta (äänitteen alussa ollut teknisiä ongelmia)

 

 

 

 

Liitteet