Työntekijöiden kokemaa syrjintää valvottiin lähes sadalla tarkastuksella Etelä-Suomessa

28.3.2017

Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa.

Työntekijöiden kokemaa syrjintää valvottiin lähes sadalla tarkastuksella Etelä-Suomessa

Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa. Näistä 35 tapauksessa työnantajan katsottiin rikkoneen syrjinnän kieltoa. Useimmiten kyseessä oli terveydentilasta johtuva syrjintä.

Terveydentilan jälkeen toiseksi yleisin syrjintäperuste valvotuissa tapauksissa oli ns. muu henkilöön liittyvä syy. Yleensä kyse oli siitä, että työntekijä oli tuonut esiin epäkohtia työpaikalla, vaatinut oikeuksiaan tai turvautunut oikeusturvakeinoihin.

Nämä tiedot selviävät tuoreesta raportista Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016: selattava verkkojulkaisu ja tulostettava pdf-muotoinen raportti. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tekemässä raportissa on kuvattu myös useita valvontatapauksia.

Vuokratyössä syrjinnän kielto koskee myös käyttäjäyritystä

Aiempaa useammassa syrjintää koskevassa tarkastuksessa on ollut kyse vuokratyöstä. Valvonnassa arvioitiin muun muassa sitä, syrjikö käyttäjäyritys terveydentilan perusteella, kun se ei tarjonnut vuokratyöntekijälle työtä enää sairausloman jälkeen.

Työnantajan on tehtävä mukautuksia, jotta vammainen voi suoriutua työstä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön selvityksen mukaan vammaiset ihmiset kokevat paljon syrjintää työelämässä, mutta ilmoittavat siitä vain harvoin viranomaisille. Työsuojeluviranomainen valvoi viime vuonna seitsemän vammaisuuteen liittyvää tapausta, joista neljässä todettiin työnantajan syrjineen. Tarkastuksissa arvioitiin muun muassa sitä, onko työnantaja tehnyt kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä ja suoriutua työtehtävistä. Tarkastetut työnantajat tunsivat tämän velvollisuuden heikosti.

Puhelinneuvontaan voi soittaa anonyymisti

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620 arkisin kello 8–16.15.

Koko Suomessa työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan tuli viime vuonna yhteensä 500 yhteydenottoa koskien syrjintää. Usein soittaja halusi neuvoja tilanteeseen, ja ei toivonutkaan viranomaisen puuttuvan asiaan. Puhelinneuvontaan soittaminen on täysin luottamuksellista: omaa nimeä ei tarvitse kertoa, ja työnantajaan ei oteta yhteyttä ilman soittajan suostumusta. Neuvonnasta voi saada arvion siitä, onko omassa tapauksessa kyse lainvastaisesta syrjinnästä.

Työsuojeluhallinnon sivuilla tietoa syrjinnän kiellosta työelämässä: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jenny Rintala
p. 0295 016 345, etunimi.sukunimi@avi.fi