Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut

27.2.2017

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.

Lasten sivut on suunniteltu siten, että ne kannustavat käyttäjää (lapsia pääasiallisesti, mutta myös aikuisia) seikkailemaan sivuilla ja tutustumaan erilaisiin hahmoihin, joilla on kullakin oma lapsen oikeuteen liittyvä tarinansa. Sivuilla on monia toiminnallisuuksia, joissa käyttäjät pääsevät esimerkiksi pelaamaan, äänestämään ja lähettämään sivuille oman uutisensa tai piirroksensa. Sivujen kehittämisessä on tehty yhteistyötä lasten, viranomaisten ja lapsijärjestöjen kanssa.

Lasten sivut soveltuvat erityisen hyvin alakoulujen yhteiskuntaopin opetukseen, jossa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Opettajia kehoitetaankin tutustumaan sivustoon. Lasten sivut toimivat portaalina, johon on koottu tietoa järjestöjen lapsille tarjoamista palveluista. Sivuilta löytyy paljon tietoa myös aikuisille, opettajien lisäksi esimerkiksi kouluterveydenhoitajille ja kuraattoreille, jotka työssään auttavat lapsia.

Lasten sivut kokoavat hajallaan olevan lapsille suunnatun tiedon yhteen paikkaan. Sivujen avulla lapsi oppii tunnistamaan paitsi omat oikeutensa, myös tilanteet, jolloin omia oikeuksia loukataan. Sivuilta saa tietoa ja tukea näihin tilanteisiin.

Lasten sivuja kehitetään jatkossa käyttäjien palautteen perusteella. Toistaiseksi sivut ovat vain suomeksi, mutta tulevaisuudessa ne käännetään eri kielille.

Lasten sivut löydät täältä

Lasten sivujen opetusvideo löytyy täältä