Hallitus hyväksyi perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman

17.2.2017

Hallitus hyväksyi torstaina 16. helmikuuta kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019.

Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Ohjelmassa asetetaan perus- ja ihmisoikeuspolitiikan painopisteet kuluvalle hallituskaudelle ja määritetään konkreettisia tavoitteita ja toimia eri hallinnonaloille 43 hankkeen muodossa.

Painopistealueina ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio.

Ohjelma on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Ihmisoikeuskeskus on osallistunut ohjelman valmisteluun asiantuntijana.


Linkki: Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017-2019