Selvitys: vähemmistöryhmien yhdenvertaisuus ei toteudu koulutuksessa

14.9.2015

10.9. julkaistu Syrjintä koulutuksessa -selvitys tarkastelee vähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuspolulla ja opintojen ohjauksessa. Selvityksen mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa koulutuspolulla ovat maahanmuuttajat, romanit ja vammaiset henkilöt.


Syrjintä koulutuksessa -selvitys on osa oikeusministeriön koordinoimaa syrjinnän seurantajärjestelmää. Selvitys perustuu opettajille, oppilaanohjaajille ja opinto-ohjaajille suunnattuun valtakunnalliseen kyselyyn, asiantuntijahaastatteluihin, vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten haastatteluihin sekä laillisuusvalvojilta ja hallinto-oikeuksista koottuihin tietoihin. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty laajasti aiempia tutkimuksia ja selvityksiä.

Selvityksen mukaan vähemmistöryhmien yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu koulutuspolulla. Vähemmistöryhmiksi määritellään selvityksessä maahanmuuttajat, vieraskieliset, uskonnolliset vähemmistöt, vammaiset, romanit, saamelaiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Erityisen haavoittuvassa asemassa koulutuksessa ovat selvityksen perusteella maahanmuuttajat, romanit ja vammaiset henkilöt.

Selvityksessä todetaan, että yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta tärkeitä kehittämiskohteita ovat riittävien resurssien turvaaminen yksilölliselle ohjaukselle, monipuolisten opetus- ja arviointimenetelmien hyödyntäminen sekä yhdenvertaisuutta tukevan asenneilmapiirin luominen. Lisäksi on tarpeen puuttua erityisesti romaneihin ja maahanmuuttajiin kohdistuvaan syrjintään työelämään tutustumisjaksojen yhteydessä. Vammaiset henkilöt puolestaan kokevat syrjintää siirtyessään työelämään.

Yhdenvertaisuussuunnittelu tuli tämän vuoden alusta pakolliseksi peruskouluille ja toisen asteen opetukseen. Selvityksen mukaan yhdenvertaisuustyön pitäisi olla osa koulujen ja oppilaitosten arkipäivää. Yhdenvertaisuusteemojen tulisi olla näkyvästi esillä kouluissa ja oppilaitoksissa, ja opiskelijoiden aito osallisuus tulisi turvata suunnittelussa ja arvioinnissa. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota henkilökunnan asenteisiin ja  sisällyttää yhdenvertaisuusteemoja oppilaitosten henkilökunnan täydennyskoulutukseen.Oikeusministeriön tiedote:
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/09/selvitysvahemmistoryhmienyhdenvertaisenkoulutuspoluntoteutumisessaonvielakehitettavaa.html


Selvitys oikeusministeriön sivuilla: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1441801274539.html