Perus- ja ihmisoikeusindikaattoreiden tutkimus alkaa JKK:ssa

20.8.2015

 

Tampereen yliopiston tutkimusuutinen 19.8.2015

 

Suomalaiseen oikeuskulttuuriin sopivia perus- ja ihmisoikeusindikaattoreita aletaan kehittää Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa, jota rahoittaa valtioneuvoston kanslia.

- Hankkeessa kehitettävien indikaattoreiden avulla mitataan sekä oikeuksien toteutumista yksilön tasolla että erilaisia perus- ja ihmisoikeuspolitiikan kehityssuuntia, kertoo hanketta johtava julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro Johtamiskorkeakoulusta.

- Kysymys on siten paitsi perus- ja ihmisoikeuksina turvattujen oikeuksien sisällön selvittämisestä myös niiden konkreettisen toteutumisen arvioimisesta.

Oikeusperustaiset indikaattorit tuottavat tietoa Suomen kehittymisestä ihmisoikeusvelvoitteidensa toteuttajana.

Indikaattoreiden avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää sekä kansallisen ihmisoikeuspolitiikan seurannassa että sen raportoimisesta erityyppisille ylikansallisille valvontaelimille muun muassa Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien piirissä. Indikaattorien avulla voidaan tarkentaa kansainvälisille valvontaelimille tehtävien raporttien sisältöä ja mitata kehitystä systemaattisesti samoilla muuttujilla.

Hanke toteutetaan vuoden 2015 syyskuun alun ja vuoden 2016 elokuun lopun välisenä aikana. Tutkimukselle   on myönnetty 139 000 euron rahoitus valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista.

Hanketta koordinoi ja sen käytännön toteutuksesta vastaa yliopistotutkija Pauli Rautiainen.

Tutkimushankkeen verkkosivut

Lisätietoja:
Apulaisprofessori Juha Lavapuro, 040 775 5190
Yliopistotutkija Pauli Rautiainen,  040 770 7282