Terveydentila ja sukupuoli yleisimpiä kokemuksia työsyrjinnän syiksi

5.5.2015

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tuoreen raportin mukaan työsuojelun vastuualueelle tuli vuoden 2014 aikana 226 työsyrjintäepäilyksi kirjattua yhteydenottoa.

Tavallisin koettu syrjinnän muoto oli palvelussuhteen päättäminen syrjivän syyn perusteella (52 % yhteydenotoista). Yli puolessa tapauksista koettiin, että terveydentila oli johtanut palvelussuhteen päättämiseen. Palvelussuhteen aikana koettiin eniten syrjintää terveydentilan, alkuperän, iän, ammattiyhdistystoiminnan tai muun ammatillisen toiminnan perusteella.

Yleisimpiä koettuja syrjintäperusteita olivat terveydentila (80 yhteydenottoa), sukupuoleen, raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvät perusteet (30 yhteydenottoa), ammattiyhdistystoiminta tai muu ammatillinen toiminta (29 yhteydenottoa), kansalaisuus, alkuperä ja kieli (27 yhteydenottoa) sekä ikä (23 yhteydenottoa). Muihin syrjintäperusteisiin, kuten uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen ja perhesuhteisiin liittyen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen raportin voi lukea  kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.tyosuojelu.fi/upload/RaporttiTyosyrjinnan_valvonta2014_ESAVI.pdf