Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi Suomea koskevaa päätöstä

24.4.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut kaksi Suomea koskevaa päätöstä, joka koskivat turvapaikanhakijoiden karkotuksia.


Ulkoasianministeriö
Lehdistötiedotteet, 23.4.2015
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi kaksi Suomea koskevaa päätöstä

 

Tiedote 111/2015
23.4.2015
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin poisti listaltaan karkotusasiaa koskevan valituksen
 

Valittaja oli hakenut turvapaikkaa Suomesta vuonna 2011 Sri Lankaan karkottamista vastaan

Maahanmuuttovirasto ei hyväksynyt hänen hakemustaan eikä tämä päätös myöskään muuttunut kansallisten tuomioistuinten käsittelyssä.

Valittaja teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) valituksen, jossa hän väitti Suomen loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto) ja 13 artiklan (oikeussuoja keino) määräyksiä. EIT antoi tapauksessa väliaikaismääräyksen, jonka mukaan valittajaa ei saa karkottaa ennen kuin hänen asiansa on EIT:ssä käsitelty.

Valittaja haki toistamiseen turvapaikkaa vuonna 2014, jolloin se hänelle myönnettiin.

Tämän seurauksena EIT katsoi päätöksessään, että valitukseen johtaneet seikat oli kansallisesti ratkaistu ja poisti sen juttulistaltaan.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Paavo Kotiaho, puh. 0295 35 1175, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tutkittavaksi karkotusasiaa koskevaa valitusta
 

Valittaja oli hakenut turvapaikkaa Suomesta kolmesti vuosina 2007, 2009 ja 2011 Iraniin karkottamista vastaan.

Maahanmuuttovirasto ei hyväksynyt hänen hakemuksiaan eivätkä nämä päätökset myöskään muuttuneet kansallisten tuomioistuinten käsittelyssä.

Valittaja teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) valituksen, jossa hän väitti Suomen loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa (kidutuksen ja epäinhimilliseen kohtelun kielto).

EIT totesi muun muassa, että valittajan esittämät ristiriitaiset tiedot hänen henkilökohtaisista olosuhteistaan heikensivät hänen uskottavuuttaan.

EIT:n mukaan kansallinen menettely oli ollut asianmukainen ja perusteellinen.

EIT:n katsoi päätöksessään, että valitus on ilmeisen perusteeton eikä täten ottanut sitä tutkittavaksi.

 

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Paavo Kotiaho, puh. 0295 35 1175, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö.