Uutisarkisto 2012-2017

Uutisia

Ulkoministeriö on valmistelemassa määräaikaisraporttia YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta
Kooste ajankohtaisista kielellisiä oikeuksia koskevista julkaisuista ja prosesseista.
Kanta Suomen saamiin suosituksiin on laadittu yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Suomi hyväksyy 120 suositusta, osittain hyväksyy 6 suositusta sekä ottaa tiedoksi 27 suositusta.
Kommentteja Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta laadittuun raporttiluonnokseen voi antaa UM:lle kirjallisesti 31.8.2017 mennessä.
Näkemyksiä YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa vuoden 2012 jälkeen voi antaa mm. UM:lle kirjallisesti 14.8.2017 mennessä
EU:n perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O’Flaherty vieraili Suomessa 22.-23.5.2017. Hän osallistui Ihmisoikeuskeskuksen ja Oikeusministeriön järjestämään tilaisuuteen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 sisällöstä ja tulevasta täytäntöönpanosta.
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto on julkaissut 19 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia suomeksi. Yleiskommenteilla tuetaan YK:n lapsen oikeuksia koskean yleissopimuksen toimeenpanoa.
Syrjintäkokemukset työelämässä johtivat yhteensä 92 työsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen vuonna 2016 Etelä-Suomessa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta järjesti torstaina 2.3.2017 kutsuseminaarin Perustuslakikontrolli ja perustuslakivaliokunnan työn kehittäminen.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.