ENNHRI linjasi tulevien vuosien toimintaansa

15.12.2017

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden Euroopan verkoston (ENNHRI) jäsenet kokoontuivat marraskuun lopulla Brysselissä. Yleiskokousta on valmisteltu kuluneena syksynä aktiivisesti sekä ENNHRI:n sihteeristössä että ENNHRI:n hallituksessa, johon myös Ihmisoikeuskeskus kuuluu.

Yleiskokouksessa hyväksyttiin ENNHRI:n uusi strategia vuosille 2018−2021 ja vahvistettiin verkoston seitsemän virallisen työryhmän toiminnan päälinjat. Lisäksi hyväksyttiin kannanotto demokraattisen tilan ja oikeusvaltion vahvistamisesta.

ENNHRI:n tulevien vuosien strategia nojaa aiempien vuosien työhön. Siinä keskitytään erityisesti jäsenten osaamisen vahvistamiseen ja hyödyntämiseen sekä sihteeristön tehokkaaseen toimintaan. Vuosille 2018−2021 valittiin kolme teemaprioriteettia: maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset, oikeusvaltio ja demokraattinen tila sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Myös vammaisten oikeudet ovat vuonna 2018 keskeinen teema, sillä ne nousivat korkealle sijalle ENNHRI:n jäsenkyselyssä.

Kokouksen lopussa hyväksyttiin ENNHRI:n kannanotto ”Promoting and Protecting a Sustainable Human Rights Environment in Europe by Strengthening the Democratic Space and the Rule of Law” (liitteenä). Kannanotossa kiinnitetään huomiota lisääntyvään syrjintään ja epäluottamukseen Euroopassa ja korostetaan vahvojen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden merkitystä.

ENNHRI:in kuuluu nyt 42 kansallista ihmisoikeusinstituutiota, kun Tšekki toivotettiin kokouksessa tervetulleeksi jäsenten joukkoon.

Lisätietoa ENNHRI:stä täällä: www.ennhri.org

Liitteet