FRA julkaissut raportteja vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäiseen elämään

16.10.2017

Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut kolme raporttia vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäiseen elämään.

 

Euroopan perusoikeusvirasto tarkastelee uunituoreissa raporteissaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä laitosasumisesta itsenäiseen asumiseen. Itsenäinen elämä ja osallisuus yhteisössä määritellään vammaisyleissopimuksen artiklassa 19.

Osana Euroopan perusoikeusviraston tutkimusta vammaissopimuksen artiklan 19 artiklan toimeenpanoa mitattiin indikaattoreilla EU:n jäsenmaassa. Indikaattoreiden avulla kerättiin muun muassa yksityiskohtaista tietoa kansallisista strategioista, joilla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää.

Raporteista käy ilmi, että kahdessa kolmasosassa EU-jäsenmaissa on strategioita tai toimintasuunnitelmia, joilla pyritään järjestämään itsenäistä elämää tukevia ratkaisuja vammaisille henkilöille. Kuusi jäsenmaata on hyväksynyt erillisen itsenäistä elämää tukevan strategian ja kahdeksan jäsenmaata on sisällyttänyt sen osaksi laajempaa strategiaa. Lisäksi kolme jäsenmaata on laatinut sekä kohdennetun että yleisen strategian. 

Raporttien mukaan kansallisten strategioiden rahoituksessa, toimeenpanoaikatauluissa ja tavoitteissa on kuitenkin puutteita. Vammaisten etujärjestöjen osallistaminen strategioiden laatimiseen on myös ollut heikkoa. Lisäksi useat jäsenvaltiot edelleen rahoittavat ja ylläpitävät laitoksia.

 

Lue englanninkielinen tiedote kokonaisuudessaan täältä.