YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi Suomen UPR-tarkastelun tulokset

22.9.2017

Ulkoasiainministeriön tiedote 21.9.2017

 

YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi torstaina 21. syyskuuta Suomen ihmisoikeustilanteen arvioinnin tulokset, osana neuvoston yhteydessä tehtävää määräaikaista ns. UPR-tarkastelua.

Asian päätöskäsittelyssä Suomi korosti hallituksen toimia yhdenvertaisuuden edistämisessä, sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa.  Ihmisoikeushaasteina esiin nousivat muun muassa vihapuhe ja henkilöiden itsemääräämisoikeuteen liittyvä asiat.

Kolmatta kertaa tarkasteltavana ollut Suomi sai muilta valtioilta 153 suositusta, joista hallitus hyväksyi 120 kokonaan ja 6 osittain. Loput 27 suositusta otettiin tiedoksi.

Suomen YK:lle toimittama vastaus saatuihin ihmisoikeussuosituksiin.

Ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari pitää myönteisenä, että URP-tarkastelun myötä hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaa on käsitelty julkisuudessa laajasti.  Vertaistarkastelu on oppimista puolin ja toisin. ”Suositusten toimeenpano voi nyt käynnistyä ja työtä vielä riittää”, Merisaari toteaa.

Suomi on lupautunut antamaan saamiensa suositusten toimeenpanosta vapaaehtoisen välikausiraportin YK:lle vuonna 2019. Kaikkia YK:n jäsenvaltioita koskeva ihmisoikeustilanteen tarkastelu tapahtuu 4-5 vuoden välein.