FRA: EU:n muslimit luotttavat demokratiaan syrjinnästä huolimatta

21.9.2017

FRA:n EUMIDIS II-tutkimus selvitti EU:n alueella asuvien muslimien kokemuksia mm. syrjinnästä, kotoutumisessta ja luottamuksesta julkisiin instituutioihin. Myös Suomi mukana vertailuryhmässä.

FRA:n lehdistötiedote Wien, 21. syyskuuta 2017

Muslimit EU:ssa: vahva luottamus sitkeästä syrjinnästä huolimatta

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) mittava tutkimus osoittaa, että valtaosa EU:n muslimeista tuntee vahvaa luottamusta demokraattisiin instituutioihin kohtaamastaan laajalle levinneestä syrjinnästä ja häirinnästä huolimatta. Tutkimuksessa kuvatuista muslimimaahanmuuttajien ja heidän EU:ssa syntyneiden lastensa kokemuksista paljastuu, että yleiset asenteet ovat muuttuneet viime vuosikymmenen aikana aivan liian vähän.

"Tutkimustuloksemme vievät pohjan väitteeltä, jonka mukaan muslimit eivät olisi integroituneet yhteiskuntaamme. Päin vastoin on nähtävissä, että muslimit luottavat demokraattisiin instituutioihin enemmän kuin suuri osa valtaväestöstä", FRA:n johtaja Michael O’Flaherty toteaa. "Kaikki syrjintätapaukset ja viharikokset kuitenkin hankaloittavat heidän osallistamistaan ja heikentävät heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Vaarana on yksilöiden ja heidän yhteisönsä vieraannuttaminen, ja tällä voi olla vaarallisia seurauksia."

"Pidän rohkaisevana, että Euroopan muslimiyhteisöt luottavat julkisiin laitoksiimme ja oikeusvaltion periaatteeseen, huolimattaa syrjintään liittyvistä haasteista, joita he yksilöinä joutuvat todistamaan," toteaa Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. "On kuitenkin masentavaa lukea EU:n perusoikeusviraston raporttia, jonka mukaan viiden viimeisen vuoden aikana lähes tulkoon yksi kolmesta muslimista on kokenut syrjintää hakiessaan työpaikkaa, mutta vain 12 prosenttia muslimeista on ilmoittanut viimeisimmistä syrjintätapauksista. Haluan vakuuttaa islaminuskoisille kansalaisillemme, että Euroopan komissio ei salli suvaitsemattomuutta. Se on meidän arvojemme ja lainsäädäntömme vastaista."

Oikeus-, kuluttaja-, ja tasa-arvoasioista vastaava Euroopan komission jäsen Věra Jourová toteaa: "Perusoikeusviraston raportti osoittaa, että muslimeihin kohdistuva syrjintä on laajalle levinnyttä. Olen erityisen huolissani ongelmista, joita musliminaisten on kohdattava Euroopassa. On velvollisuutemme EU:n laajuisella, kansallisella ja paikallisella tasolla varmistaa , että syrjinnänvastaisia toimenpiteitä noudatetaan, ja että muslimiyhteisö voi luottaa poliisiin."

Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS II): muslimit – valikoidut havainnot on toinen perusoikeusviraston suorittama laajamittainen tutkimus. Tutkimuksessa kysyttiin kotoutumisen merkeistä, kuten kuulumisen tunteesta ja luottamuksesta julkisiin instituutioihin, sekä kokemuksia syrjinnästä, häirinnästä ja poliisin pysäytyksistä sekä oikeuksia koskevasta tietoisuudesta.

Keskeisiä tuloksia ovat seuraavat:

• 76 prosenttia muslimeista tuntee vahvaa kiintymystä asuinmaahansa

• 31 prosenttia työtä etsivistä muslimeista on kokenut syrjintää viiden viime vuoden aikana

• 42 prosenttia vastaajista, jotka poliisi oli pysäyttänyt viimeisen vuoden aikana, kertoi, että syynä pysäytykselle oli maahanmuuttajatausta tai kuuluminen etniseen vähemmistöön.

Raportissa ehdotetaan useita ratkaisuja, joita ovat muun muassa seuraavat:

• tehokkaat rangaistukset syrjinnän vastaisen lainsäädännön rikkomuksista

• luottamuksen vahvistaminen poliisiin kohdennetuilla tiedotustoimilla

• toimien lisääminen muslimien osallistamiseksi päätöksentekoprosesseihin.

Lisätietoja saa lehdistöpaketista tai ottamalla yhteyttä media@fra.europa.eu / puh. +43 1 580 30 642.

Tietoa toimittajille

• Tutkimuksen kohteena oli 10 527 henkilöä, jotka ilmoittivat olevansa muslimeja, ja se suoritettiin 15:ssä EU:n jäsenmaassa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Malta, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

• Tämä raportti on osa laajempaa tutkimusta, jonka kohteena oli 25 500 maahanmuuttajaa ja vähemmistöihin kuuluvaa henkilöä EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tutkimus perustuu FRA:n ensimmäiseen vastaavaan tutkimukseen vuodelta 2008.

• FRA on EU:n riippumaton elin, joka antaa perusoikeuksiin liittyvää tukea ja asiantuntemusta EU:lle ja EU:n jäsenvaltioille.

Linkki FRA:n projektin sivustolle, aineistoon ja metodologiaan

Linkki erikielisiin tiedotteisiin tutkimuksesta

 

 

Liitteet