YK; lausuntopyyntö KP-sopimuksen "oikeus elämään"-artiklasta

14.8.2017

KP-komitea laatii yleiskommenttia KP-sopimuksen 6 artiklan (oikeus elämään) tulkinnasta. Lausuntoja voi lähettää YK:lle 6.10.2017 asti.

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) täytäntöönpano valvova ihmisoikeuskomitea (CCPR) laatii parhaillaan yleiskommenttia nro 36 sopimuksen 6 artiklasta (oikeus elämään).

Luonnostelu aloitettiin jo vuonna 2015 yleisellä keskustelupäivällä Genevessä, jossa keskustelun pohjana toimivat lausunnot, joita olivat toimittaneet kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, kansalaisjärjestöt ja akateemiset tahot sekä muut toimijat. Lausuntoja annettiin tuolloin yli 100 kappaletta.

Yleiskommentti on komitean tulkinta 6 artiklan sisällöstä ja sen soveltamisesta. Sen tarkoitus on antaa ohjausta sopimusvaltioille ja muille toimijoille, jotta niiden toimenpiteet tämän sopimusmääräyksen osalta olisivat yhdenmukaisia sopimuksen velvoitteiden kanssa.

Komitea pyytää nyt lausuntoja viimeisimpään yleiskommenttiluonnokseen valtioilta sekä muilta toimijoilta (kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, kansalaisjärjestöt, tutkijat ja akateemiset toimijat).

Lausunnot tulee lähettää kirjallisesti suoraan YK:lle osoitteisiin ghabtom@ohchr.org ja ccpr@ohchr.org viimeistään 6 lokakuuta 2017. Myöhästyneitä lausuntoja ei huomioida eikä julkaista komitean verkkosivuilla.

Lausunnon tulee olla englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi ja asiakirjan tulee olla WORD-muotoinen. Lausuntoja ei käännetä eikä niistä toimiteta paperikopioita vaan ne julkaistaan komitean verkkosivulla.

Yleiskommenttiluonnos: Draft General Comment on Article 6 - on Right to life (en)