YK: raportti vierailusta saamelaisalueella kieliversioina

20.7.2017

YK:n alkuperäiskansaraportoijan raportti vuodelta 2016 vierailustaan saamelaisalueella syksyllä 2015 on julkaistu eri kieliversioina.

Ulkoasiainministeriö on toimittanut tiedoksi epävirallisen suomennoksen YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijan Victoria Tauli-Corpuzin raportista, joka käsittelee vierailua saamelaisalueelle syksyllä 2015 (IOK:n 24.8.2015 uutinen vierailusta). Raportti esiteltiin YK:n ihmisoikeusneuvostolle syyskuussa 2016.

Raportin pääkohdat

Raportissa tilannetta tarkastellaan tehdyn tutkimustyön perusteella, johon lukeutuu myös osallistuminen Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) järjestämään konferenssiin 25.–27.8.2015 Bierke/Hemavanissa, Ruotsissa.

Vierailun aikana erityisraportoijalle kantautui toistuvaa ja jatkuvaa huolta luonnonvaroihin liittyvien investointien lisääntymisestä saamelaisalueilla ja valtion etujen tasapainottamisesta tässä yhteydessä. Kyseinen etujen tasapainottaminen, joka harvoin tapahtuu ilman konflikteja, on yksi tämän raportin pääaiheista.

Erityisraportoijan johtopäätös on, että tutkittujen maiden (Suomi, Ruotsi, Norja) hallituksilla on edelleen tiettyjä haasteita ratkaistavanaan. Ne liittyvät erityisesti saamelaisten maahan ja luonnonvaroihin liittyvien oikeuksien riittävän tarkkaan määrittelyyn ja tunnustamiseen.

Erityisraportoija tuli myös siihen tulokseen, että lisätoimia tarvitaan saamelaisten oikeuksien edistämiseksi ja vahvistamiseksi erityisesti mitä tulee luonnonvaroihin liittyvien investointien lisääntymiseen saamelaisalueilla.

 

Raportin kieliversiot ja siihen liittyvät linkit

Liitteenä raportti suomeksi (n. 20 sivua) sekä raportin tiivistelmä ja suositusten epäviralliset käännökset(n. 4 sivua) pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Ulkoasiainministeriö toivoo, että käännökset jaettaisiin mahdollisimman laajalti.

Raportin alkuperäinen, englanninkielinen versio (A/HRC/33/42/Add.3) (EN)

YK:n alkuperäiskansaraportoijan verkkosivut (mm. EN)

Kaikki YK:n alkuperäiskansaraportoijan raportit vuosilta 2002-2016 (mm. EN)

 

Liitteet