FRA: Perusoikeusraportti 2017 on julkaistu

30.5.2017

10 vuotta EU:n Perusoikeusviraston perustamisen jälkeenkin laitoksilta ja yhteisöiltä puuttuu perusoikeuskulttuuri. Käytössä on lait ja rakenteet ihmisoikeuksien suojelemiseksi EU:n alueella, mutta ihmiset ovat menettämässä luottamuksen oikeuksien toteutumiseen.

 

FRA:n lehdistötiedote Wien, 30. toukokuuta 2017

Todellisuus ja politiikka lähemmäs toisiaan:

Perusoikeusraportti 2017

Viimeisen vuosikymmenen aikana on hyväksytty uusia perusoikeuslakeja ja toimintalinjoja. Myös uusia perusoikeuskysymyksiin erikoistuneita elimiä on perustettu. Perusoikeuksiin liittyviä haasteita on kuitenkin yhä olemassa, ja oikeuksia myös kritisoidaan. Näissä olosuhteissa on käynyt ilmi, että laitoksilta ja yhteisöiltä puuttuu perusoikeuskulttuuri. Tämä ilmenee Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuoden 2017 perusoikeusraportista.

"Käytössämme on lait ja rakenteet ihmisoikeuksien suojelemiseksi EU:n alueella, mutta ihmiset ovat menettämässä luottamuksen oikeuksien toteutumiseen", toteaa perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty. "Oikeuksien suojajärjestelmän haastajille on vastattava määrätietoisesti; ihmisille on osoitettava, että ihmisoikeudet muokkaavat yhteiskunnasta paremman kaikille. Oikeuksia tarvitaan yhteiskuntaa rapauttavan valtavan eriarvoisuuden, kuten lasten köyhyyden ja naisiin kohdistuvan väkivallan, torjumiseen ja varmistamaan oikeudenmukainen kohtelu kaikille."

Perusoikeusviraston perustamisesta on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta. Ihmisoikeuksien suojelun kohokohdat ja puutteet viimeisen vuosikymmenen aikana kuvastuvat tämänvuotisesta perusoikeusraportista. Raportissa tehdään yhteenveto ihmisoikeuksissa vuonna 2016 EU:ssa tapahtuneesta keskeisimmästä kehityksestä ja arvioidaan sitä sekä tehdään toimenpide-ehdotuksia, jotka kattavat EU:n perusoikeuskirjan ja sen käytön jäsenvaltioissa, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden, rasismin, muukalaisvihan ja asiaan liittyvän suvaitsemattomuuden, romaniväestön integraation, turvapaikka-asiat, rajat ja muuttoliikkeen, tietoyhteiskunnan, yksityisyyden ja tietosuojan, lapsen oikeudet, oikeussuojan saatavuuden sekä YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon.

Raportissa esitellään ehdotuksia oikeussuojan parantamiseksi:

Perusoikeuskirjan koko potentiaalin hyödyntäminen kansallisessa lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä sekä EU:n toimintapoliittisissa sykleissä, kuten EU-ohjausjaksoissa, jotta yhdenvertaisuus ja oikeus toteutuisivat kaikkien osalta EU:n alueella. EU:n sisäisen strategisen perusoikeuspuiteohjelman luominen ja EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen vahvistaisivat edelleen oikeuksien suojaa EU:ssa.

Perusoikeuksien ja -arvojen rapautumista on vastustettava. On löydettävä uusia tapoja selittää, miksi oikeuksilla on väliä ja merkitystä kaikille. Näin erityisesti siksi, että suvaitsemattomuus ja muukalaisvastainen puhe ovat yleistymässä, luottamus julkisiin laitoksiin on vähäistä ja tietyissä oikeusvaltion näkökohdissa lipsutaan.

Ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen. Ihmisoikeuksien puolustajilla tulee olla oikeudet ja kyky toimia, kun perusoikeuksia vastaan hyökätään. Kansalaisyhteiskunnan rooli eturintamassa edistämässä ja suojelemassa oikeuksia on turvattava. Perusta, joka nojaa kansallisiin ihmisoikeuselimiin ja tukiverkostoihin asianmukaisine resursseineen, voi myös kasvattaa perusoikeuksien kollektiivista omistamista.

Tiedotteen erikieliset versiot

Perusoikeusraportti 2017

FRA Opinions 2017 - erillisiä osioita ajankohtaisista perusoikeusteemoista

Teemaosio Perusoikeudet 10 vuotta Euroopan unionissaBetween promise and delivery: 10 years of fundamental rights in the EU’, further explores these challenges, providing a thorough review of the past decade’s highlights and persisting shortfalls.

Lisätietoja: media@fra.europa.eu / Puh. +43 1 580 30 642

Liitteet