YK; Kidutuksen vastainen komitea antoi suosituksia Suomelle

19.5.2017

Suomelle suosituksia mm. tutkintavankien ja ulkomaalaisten säilöönotettujen säilyttämispaikoista ja terveystarkastuksista, turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta sekä naisiin kohdistuvasta väkivallasta, perheväkivallasta ja ihmiskaupasta.

YK:n kidutuksen vastainen komitea (CAT-komitea) on käsitellyt Suomen kesäkuussa 2016 antaman seitsemännen määräaikaisraportin YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (CAT-sopimus) täytäntöönpanosta.

Komitea antoi loppupäätelmänsä ja suosituksensa joulukuussa 2016. Nyt asiakirjoista on valmistunut suomen- ja ruotsinkieliset käännökset.

Erityiseen seurantaan on nostettu suositukset kappaleissa 15 (kansallisen valvontaelimen eli eduskunnan oikeusasiamiehen resurssien riittämättömyys), 17 (d) (tutkintavankien säilyttäminen) ja 18 (vangittujen nuorten sijoitus vankiloissa). Näiden osalta Suomi raportoi joulukuussa 2017. Seuraava määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan vuonna 2020.

Suomen raportti ja suositukset ulkoasiainministeriön verkkosivulla

YK:n CAT-komitean verkkosivusto


 

Liitteet