EIT: Ihmisoikeustuomioistuimen ja sen tuomioiden täytäntöönpanon vuosiraportit 2016

6.4.2017

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean raportti EIT-ratkaisujen kansallisen täytäntööpanon valvonnasta vuodelta 2016 on julkaistu.

EIT:n vuositilastot 2016

Vuonna 2016 EIT antoi kaikkiaan 993 tuomiota yhteensä 1.926 valituksessa. Lopullinen ratkaisu annettiin 38.505 valituksessa joko tuomiolla, päätöksellä tai poistamalla käsittelystä. Helmikuun lopussa 2017 EIT:ssä oli vireillä yhteenä 83.850 valitusta.

Suomea koskevia valituksia kirjattiin oikeudelliselle kokoonpanolle 196. Näistä 157 jätettiin tutkittavaksi ottamatta. Kaksi valitusta toimitettiin hallitukselle kommenteille ja yhdessä valituksessa annettiin lopullinen ratkaisu. Vireillä vuoden 2017 alussa oli 53 Suomea koskevaa valitusta.

EIT:n tilastot ja vuosikertomus 2016

HUDOC-tietokanta EIT:n ratkaisuista Suomen osalta

Video Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta 15 kielellä (suomi tulossa loppuvuodesta)

 

Ministerikomitean vuosiraportti täytäntöönpanon valvonnasta
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT, ECHR www.echr.coe.int) päätösten täytäntöönpanoa valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea (Committee of Ministers, Council of Europe).

Ministerikomitea julkaisi 5.4.2017 vuosiraporttinsa EIT:n tuomioiden ja muiden ratkaisujen täytäntöönpanon valvonnan osalta.

Ministerikomitea sai päätökseen ennätysmäärän täytäntöönpanoprosesseja, yhteensä 2,066 tapauksessa (1,537 vuonna 2015). Monet nyt lopetetuista käsittelyistä liittyivät pitkäkestoisiin rakenteellisiin ongelmiin. Tällaisia ovat olleet mm. turvallisuuspalveluiden valvonnan ongelmat, vapautensa menettäneiden henkilöiden huonon kohtelun ehkäisyn puutteellisuus, oikeudenkäyntien kohtuuttomat kestot sekä muut oikeusjärjestelmien tehokkuusongelmat.

Raportista käy myös ilmi, että avoinna olevat valvontatapaukset Ministerikomiteassa ovat edelleen vähentyneet. Niiden määrä on ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen alle 10.000 (9.941). Ongelmia prosessissa on edelleen, mm. pitkäkestoisten kansallisten uudistusten osalta.

Suomen osalta vuonna 2016 ei tullut uusia ratkaisuja. Vuonna 2016 valvonta lopetettiin yhden tapauksen osalta. Kaikkiaan Suomea koskevia ratkaisuja valvonnassa on avoimena 41 kappaletta.

Ministerikomitean valvontaraportti 2016

Ministerikomitean tuomioiden täytäntöönpanosivusto

Euroopan neuvoston EIT-tuomioiden täytäntöönpanoa valvovan osaston sivusto

HUDOC-tietokanta täytäntöönpanon valvonnasta Suomen osalta

Video tuomioiden täytäntöönpanon valvonnasta 30 kielellä.