EIT: Suomi ei loukannut edunvalvottavan henkilön liikkumisvapautta eikä oikeutta yksityiselämän suojaan

24.3.2017

EIT: Suomi ei loukannut edunvalvottavan kehitysvammaisen henkilön liikkumisvapautta eikä oikeutta yksityiselämän suojaan, vaikka valittajan edunvalvojaa ei ollut suostuttu vaihtamaan.

EIT katsoi 23.3.2017 antamassaan ratkaisussa Suomea koskevassa valituksessa, että kehitysvammaisen valittajan yksityiselämän suojaa tai liikkumisvapautta ei loukattu, vaikka valittajan edunvalvojaa ei ollut suostuttu vaihtamaan. Valittaja oli katsonut, että kieltäytyminen edunvalvojan vaihtamisesta oli johtanut siihen, ettei hän voinut päättää missä ja kenen kanssa hän voi asua.

EIT katsoi, että kansalliset tuomioistuimet olivat huomioineet valittajan tilanteen huolellisesti, mm. valittajan kyvyttömyyden ymmärtää muuton vaikutuksia ja sen kuinka radikaalia muutoksia muutolla saattoi olla valittajan elinoloihin.

Valittajan terveydensuojelu ja hyvinvointi huomioon ottaen tällainen päätös ei ollut kohtuuton. Valittaja oli voinut myös olla mukana kaikissa menettelyn vaiheissa, ja hänen tahtonsa ja toivomuksensa oli huomioitu. Asiaa oli käsitelty toimivaltaisissa, riippumattomissa ja puolueettomissa kansallisissa tuomioistuimissa.

EIT katsoi yksimielisessä ratkaisussaan, ettei EIS 8 artiklaa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämästä) tai neljännen pöytäkirjan 2 artiklaa (liikkumisvapaus) ollut rikottu.

 

Liitteet