FRA; raportti maahanmuuttajien osallistumisesta ja osallisuudesta

15.3.2017

Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on tänään 15.3.2017 julkaissut maahanmuuttajien osallistumista käsittelevän raporttinsa "Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their descendants"

Euroopan perusoikeusviraston (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) juuri julkaisema raportti Together in the EU: Promoting the participation of migrants and their descendants maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä sosiaaliseen ja poliittiseen osallistumiseen liittyviä kansallisia toimintatapoja ja strategioita EU:ssa. Raportti esittelee esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joita voitaisiin soveltaa tai käyttää sellaisenaan myös muissakin jäsenmaissa. Raportti sisältää myös suosituksia entistä yhtenäisemmän ja vahvemman Euroopan rakentamiseksi.

Raportista, käy selvästi ilmi, että riippumatta jo vuodesta 2004 alkaen jatkuneista pyrkimyksistä noudattaa EU:ssa yhtenäisiä periaatteita ja menettelytapoja integraation parantamiseksi, jäsenvaltioilla on hyvinkin vaihtelevat käytännöt.

Raportti vertailee menettelytapoja ja käytäntöjä alueilla, jotka ovat tärkeitä onnistuneelle integraatiolle. Näitä ovat mm.

  • Koulutus: Noin puolessa EU-maista maahanmuuttajataustaiset koululaiset kohtaavat erottelua kouluissa, usein viranomaisten vastakkaisista pyrkimyksistä huolimatta. Tämä luo huolestuttavaa kuvaa maahanmuuttajien ja kantaväestön erillisistä yhteiskunnista.
  • Nuoriso: Alle puolet jäsenmaista on laatinut toimintaohjelman tai strategian, joka käsittee nimenomaisesti maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla on riski syrjäytyä tai jopa radikalisoitua.
  • Syrjintä: 16 jäsenmaata ei suojele maahanmuuttajia syrjinnältä, joka perustuu kansalaisuuteen, maahanmuuttajataustaan, pakolaisuuteen tai ulkomaan kansalaisuuteen. Kaikki nämä voivat kätkeä etnisyyteen tai rotuun perustuvaa syrjintää
  • Kielitaito: Muutama jäsenmaa tarjoaa kielikursseja kaikille sen alueella asuville, myös maahanmuuttajataustaisille kansalaisille, joilla on puutteellinen kielitaito. Kieliopinnot kuitenkin harvoin liittyvät työelämään tai työllistymiseen. Erityisesti tiettyyn työhön liittyvät tai työn yhteydessä järjestetyt kielikurssit ovat harvinaisia.

Raportti, siihen liittyviä kysymyksiä vastauksineen, infografiikat ja tiedotteet eri kielillä löytyvät Perusoikeusviraston verkkosivuilta.