EN; Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea - 2 ratkaisua ja vuosiraportti 2016

28.2.2017

EN:n sosiaalisten oikeuksien komitean loppupäätelmät työelämää koskeneen vuoden 2016 raportointikierroksen osalta. Lisäksi komitea antoi kaksi Suomea koskevaa ratkaisua järjestökanteluissa, myös koskien työelämää.

 

Järjestökantelut

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut kaksi ratkaisua Suomea vastaan tehdyissä järjestökanteluissa.

Kantelut koskivat Euroopan sosiaalisen peruskirjan artiklaa 24 (Oikeus suojeluun työsuhteen päättämisen yhteydessä).

Työsuhteen päättämisperusteita koskeneen kantelun osalta ei todettu rikkomusta. Rikkomukset todettiin työsuhteen päättämisestä maksettavien korvauksien riittävyyden (lakisääteinen yläraja korvauksilla) ja muun asianmukaisen hyvityksen osalta (lainsäädäntö ei mahdollista määräystä työsuhteen palauttamiseksi laittoman irtisanomisen jälkeen).

EN:n tiedote ja linkit ratkaisuihin http://bit.ly/2lj6oRD

 

Vuosiraportti 2016

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on lisäksi antanut vuosiraporttinsa 2016. Vuosiraportissa käsitellään kaikki sopimuksen osapuolina olevat maat antamiensa määräaikaisraporttien perusteella

Suomen osalta huomautettavaa yllämainittujen työsuhdekysymysten lisäksi löydettiin ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden opintotukea koskevissa rajoituksissa (artikla 10.5) ja työntekijöiden edustajan työsuhteen palauttamismahdollisuuden puutteessa (artikla 28).


EN:n tiedote, raportti ja lisäaineistoa (en) http://bit.ly/2lQYXmI

 

Suomea koskevat järjestökantelut ja raportit HUDOC-palvelussa http://bit.ly/2l7k1rO

 

Sosiaalisten oikeuksien komitean verkkosivusto http://bit.ly/LnqGro

 

Sosiaalisten oikeuksien komitean maasivu, jossa koottuna Suomen hyväksymät peruskirjan artiklat ja tietoa Suomen raporteista, suosituksista ja järjestökanteluista http://bit.ly/2ltAwLb

 

UM:n sivu, jossa lisätietoa peruskirjasta ja sen valvontamekanismeista, Suomen raportit sekä suositusten käännökset (uusimpia ei ole vielä käännetty) http://bit.ly/1e6O1tP

 

Liitteet