YK:n työryhmän päätös lisää mahdollisuuksia ihmisoikeusinstituutioiden osallistamiseen

4.1.2017

YK:n ”Open-ended Working Group on Ageing” on antanut merkittävän päätöksen, joka koskee kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden osallistumista työryhmän istuntoihin. Päätöksen mukaan kaikki Pariisin periaatteiden kriteerit täyttävät itsenäiset ja riippumattomat ihmisoikeusinstituutiot, joilla on kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen koordinointikomitean arviointiin perustuva korkein A-status, saavat osallistua työryhmän tuleviin istuntoihin. Päätös astuu voimaan heinäkuussa 2017.

Uusi osallistumismahdollisuus on merkittävä, sillä ihmisoikeusinstituutioiden osallistuminen YK:n mekanismien toimintaan on tähän asti pääasiassa rajoittunut ihmisoikeusneuvoston istuntoihin. Ihmisoikeusinstituutiot, joilla on A-status, saavat antaa kirjallisia ja suullisia lausuntoja neuvostoistuntojen aikana.

Työryhmän päätöksen taustalla on YK:n yleiskokouksen päätöslauselma (70/163) 2015, jolla rohkaistaan lisäämään kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden osallistamista YK:n mekanismeihin ja prosesseihin. Tällä hetkellä ihmisoikeusinstituutiot voivat osallistua esimerkiksi naisten aseman komission (CSW) istuntoihin sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen osapuolikokoukseen.