FRA; Parempi suoja perusoikeuksille - tehokkaampi rikosoikeusjärjestelmä

18.11.2016

Euroopan perusoikeusviraston tuoreet raportit opastavat EU:n jäsenmaita vahvistamaan rikosoikeusjärjestelmän tehokkuutta parannetun perusoikeuksien suojan avulla.

Raportit käsittelevät EU:n lakeja ja miten niiden käyttö vaikuttaa yksilöihin rikosoikeudellisissa menettelyissä ja seuraamuksissa ennen ja jälkeen oikeudenkäynnin. Raportit tuovat esille, kuinka oikeuksien suojelu voi vahvistaa jäsenmaiden välistä luottamusta maiden rajat ylittävissä tapauksissa ja miten EU-lait voivat merkittävästi parantaa EU:n perusoikeuksien toteutumista.

Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information -raportti käsittelee oikeutta tulkkaukseen ja kääntämiseen sekä epäiltyjen ja syytettyjen oikeutta tietoon. Nämä oikeudet varmistavat tehokkaan osallistumisen rikosoikeudellisissa menettelyissä ja oikeudenmukaisen käsittelyn kautta linjan huolimatta siitä, missä EU:n jäsenmaassa menettely tapahtuu.

Criminal detention and alternatives in the EU: fundamental rights aspects in cross-border transfers -raportti käsittelee pidätyksiä ja vaihtoehtoja rajat ylittävissä siirroissa. Vastavuoroinen tunnustaminen jäsenmaiden välillä riippuu luottamuksesta, ja se taas on pitkälti perusoikeuksien varassa. Esimerkiksi pidätyksen tulisi olla viimeinen vaihtoehto ja vaihtoehtoja sille tulisi käyttää enemmän. Sen lisäksi että vaihtoehdot auttavat sopeuttamisprosessissa, ne ovat usein pidätystä halvempia.