Suomella parannettavaa vihapuheen estämisessä, saamelaisten oikeuksien toteutumisessa ja ruotsin aseman säilyttämisessä

14.10.2016

Euroopan neuvoston neuvoa-antava komitea on julkaissut Suomea koskevan raportin, joka koskee kansallisia vähemmistöjä koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Komitea kiittää Suomea tähän mennessä tehdystä työstä vähemmistöjen hyväksi. Esimerkiksi saamelaisten kulttuurioikeudet ja romanilasten mahdollisuudet koulunkäyntiin ovat parantuneet, mutta saamelaisten maa- ja vesioikeudet tulisi määritellä valtiollisella tasolla yhdessä saamelaisten kanssa.

Suomen tulisi myös varmistaa, että ruotsin kielen asema säilyy näkyvänä osana suomalaista yhteiskuntaa. Komitea varoittaa, että voimistuva vihapuhe politiikassa ja sosiaalisessa mediassa vaikuttaa kansallisiin vähemmistöihin. Toimia kasvavaa muukalaisvihaa, polarisaatiota ja suvaitsemattomuutta vastaan tulisi vahvistaa.

Raportti käsitellään Euroopan neuvoston ministerikomiteassa alkuvuodesta 2017. Raportin pohjalta ministerikomitea hyväksyy päätöslauselman, jolla annetaan Suomelle päätelmiä ja suosituksia puiteyleissopimuksen täytäntöönpanon edelleen edistämiseksi.

 

Lue lisää raportista.