ECRI arvioi Suomen saamien suositusten toimeenpanoa

20.6.2016

 

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on julkaissut 7.6.2016 Suomea koskevat päätelmät, joissa arvioidaan, miten Suomi on toimeenpannut komission vuonna 2013 antamia ja erityiseen seurantaan nostamia suosituksia. Komissio odotti ensisijaista toimeenpanoa seuraavien suositusten osalta:

 

(1) vähemmistövaltuutetun toimialan laajentaminen ja hänen valtuuksiensa lisääminen sekä henkilö- ja taloudellisten resurssien lisääminen;

(2) syrjintälautakunnan toimivallan laajentaminen

(3) rasististen toimien valvontaan tähtäävien toimenpiteiden tehostaminen.

 

ECRIn mukaan kaksi ensimmäistä suositusta on pantu toimeen osittain. Uuden yhdenvertaisuuslain tultua voimaan yhdenvertaisuusvaltuutettu (ent. vähemmistövaltuutettu) voi käsitellä laajemmin eri syrjintäperusteita koskevia tapauksia. Valtuutetun resursseja on myös kasvatettu, mutta komission mukaan resurssien riittävyyttä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Komissio kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että valtuutettu ei voi omasta aloitteestaan viedä tapauksia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Myöskään komission suositus alueellisten ja paikallisten valtuutetun toimistojen perustamisesta ei ole toteutunut.

 

Uuden yhdenvertaisuuslain johdosta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan (aiemmin syrjintälautakunta) toimivalta ulottuu työelämää koskevaa syrjintää lukuun ottamatta kaikkiin syrjintäperusteisiin, mutta toisin kuin ECRI suositti, se ei voi määrätä syrjinnän uhreille hyvistä.

 

Kolmannen suosituksen osalta ECRI katsoo, että se on pantu toimeen kokonaan. Poliisit sekä syyttäjät saavat viharikoksia koskevaa koulutusta ja lisäksi viharikosten kirjaamista, tilastoimista ja seurantaa on tehostettu.

 

ECRIn Suomea koskeva sivu: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Finland/Finland_CBC_en.asp