FRA: ammattilaisten näkemyksiä viharikosten uhrien oikeuksiin

28.4.2016

 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA on tänään julkaissut raportin ”Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives”, joka täydentää sen aiempaa viharikosten uhreja koskevaa tutkimusta. Raportissa keskitytään erityisesti siihen, millaisena tuomioistuinten, syyttäjänvirastojen, poliisin ja kansalaisjärjestöjen edustajat näkevät uhrien tilanteen: miksi uhrit eivät ilmoita heihin kohdistuneista viharikoksista ja miksi heidän pyrkimyksensä tulla tunnustetuiksi myös syrjinnän uhreina joko onnistuvat tai eivät onnistu. Haastattelut toteutettiin vuosina 2013−2014 ja niitä kertyi yhteensä 263.

 

Haastattelujen ja aiemman tutkimuksensa pohjalta FRA esittää EU:n jäsenvaltioille muun muassa seuraavia suosituksia:

  • Viharikosten uhrien tukipalvelujen on oltava kattavia ja koordinoituja
  • Uhreja tulisi aktiivisesti rohkaista ilmoittamaan rikoksista ja kynnystä ilmoittamiseen tulisi madaltaa esimerkiksi kansalaisjärjestöjen avustuksella
  • Viharikosten raportointia ja kirjaamista on arvioitava luotettavasti
  • Rikoslainsäädännössä olisi huomioitava, että viharikoksissa on kyse myös syrjinnästä
  • Rikostentekijöiden syrjivät motiivit eivät saa jäädä huomiotta rikoksia tutkittaessa
  • Poliisien, syyttäjien ja tuomarien olisi saatava viharikoksia koskevaa koulutusta ja mahdolliset syrjivät asenteet olisi tunnistettava
  • Vihapuhetta ei tule pitää hyväksyttävänä poliittisen keskustelun muotona

Liitteet