Käsikirja: eurooppalainen näkökulma lapsen oikeuksiin

20.11.2015

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan neuvosto ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat julkaisseet kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä käsikirjan ”Handbook on European law relating to the rights of the child”, jossa käsitellään lapsen oikeuksia eurooppaoikeuden näkökulmasta.

 

”Handbook on European law relating to the rights of the child” on ensimmäinen julkaisu, jossa keskitytään kattavasti lapsen oikeuksiin eurooppaoikeudessa. Käsikirjassa käydään läpi eri aihepiireittäin, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiakirjoissa säädetään lapsen oikeuksista. Aiheita ovat muun muassa kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, perhe-elämä sekä maahanmuuttoon ja turvapaikka-asioihin liittyvät kysymykset. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuja käytetään havainnollistavina esimerkkeinä.

Käsikirjassa muistutetaan, että kaikki perusoikeudet ja ihmisoikeudet kuuluvat myös lapsille, mutta lisäksi on olemassa lapsia koskevaa erityistä sääntelyä.

Julkaisu on suunnattu esimerkiksi asianajajille, tuomareille, syyttäjille, sosiaalityöntekijöille sekä kansalaisjärjestöille, jotka eivät ole erikoistuneet lapsen oikeuksiin, mutta ovat työssään tekemisissä lapsiin liittyvien oikeudellisten kysymysten kanssa.

20.marraskuuta vietetään myös kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää.

 

FRA:n englanninkielinen tiedote aiheesta on luettavissa täällä: http://bit.ly/1HcceP6

Liitteet