FRA: Kiireettömän hoidon tarjoaminen paperittomille henkilöille kustannustehokkaampaa kuin pelkän kiireellisen hoidon tarjoaminen

3.9.2015

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaisemassa raportissa vertaillaan paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta syntyviä kustannuksia.

 

FRA:n julkaiseman raportin mukaan EU:n jäsenvaltiot käyttäisivät vähemmän rahaa paperittomien henkilöiden (mm. ilman oleskelulupaa tai viisumia maassa oleskelevien henkilöiden) terveydenhuoltoon, mikäli heille tarjottaisiin kiireellisen hoidon lisäksi myös kiireetöntä hoitoa ja säännöllistä pääsyä terveyspalveluihin. Pelkästään kiireellisen hoidon tarjoaminen heikentää mahdollisuuksia ehkäistä ja hoitaa sairauksia ennalta, eikä siten ole myöskään taloudellisesti järkevää, raportissa todetaan.

 

Pääsy myös kiireettömään terveydenhuoltoon takaisi jokaiselle oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) edellyttämällä tavalla. Kaikki EU:n jäsenmaat ovat ratifioineet TSS-sopimuksen.

 

Tutkimuksessa on käytetty taloudellisia kustannuksia vertailevaa ja arvioivaa mallia, jota on sovellettu kolmeen EU:n jäsenvaltioon: Saksaan, Kreikkaan ja Ruotsiin. Kussakin valitussa maassa paperittomien terveydenhuoltoon liittyvät käytännöt poikkeavat toisistaan.

 

FRA:n englanninkielinen raportti on luettavissa täällä: http://bit.ly/1Xjanwz.