YK:n erityisraportoija saapuu tarkastelemaan saamelaisten ihmisoikeustilannetta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

24.8.2015

 

YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoija Victoria Tauli-Corpuz osallistuu saamelaisten parlamentaarisen neuvoston järjestämään konferenssiin Ruotsin Hemavanissa 25.−27.8. ja tekee samalla virallisen vierailun saamelaisten perinteisille asuinalueille.

Raportoija kiinnittää vierailun yhteydessä huomiota erityisesti saamelaisten itsemääräämisoikeuteen, maa- ja vesioikeuksiin, luonnonvaroja koskeviin oikeuksiin sekä teemoihin, jotka liittyvät lapsiin ja nuoriin, kuten koulutukseen ja kieleen.  Raportoija tarkastelee myös edeltäjänsä, James Anayan antamien suositusten edistymistä. Anaya vieraili Suomessa vuonna 2010.

Vierailunsa aikana Tauli-Corpuz tapaa saamelaisväestön edustajia (ml. saamelaiskäräjät ja Saamelaisneuvosto) sekä Ruotsin, Norjan ja Suomen hallitusten edustajia. Hän antaa vierailua koskevan raporttinsa suosituksineen YK:n ihmisoikeusneuvostolle vuonna 2016.

Erityisraportoijat ovat YK:n ihmisoikeusjärjestelmässä toimivia itsenäisiä ja riippumattomia asiantuntijoita.

Vierailua koskeva englanninkielinen tiedote on luettavissa täällä: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16342&LangID=E.