EN: kidutuksen vastaisen komitean Suomea koskeva selonteko

20.8.2015

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) on antanut Suomea koskevan selonteon ja toistaa useita aiemmin antamiaan suosituksia.

 

CPT esittää muun muassa jälleen huolensa siitä, että tutkintavankeja säilytetään poliisin tiloissa. Ns. poliisivankilat eivät komitean mukaan sovellu vankien pitkäaikaiseen säilytykseen ja esimerkiksi terveydenhoidon järjestämisessä on puutteita.

 

Lisäksi komitea vaatii Suomea luopumaan nopeutetulla aikataululla paljuselleistä, joita löytyi komitean aikaisemmista suosituksista huolimatta kahdesta vierailun kohteena olleesta vankilasta.

 

CPT antoi myös suosituksia koskien tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa. Mielenterveyslakia oli muutettava siten, että tahdosta riippumattomaan hoitoon ottaminen ja hoidon jatkaminen edellyttäisivät aina riippumatonta psykiarista asiantuntijalausuntoa. Lisäksi tulisi varmistaa tuomioistuinkäsittelyn tarkoituksenmukaisuus ja nopeus tapauksissa, jotka koskevat tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa.

 

Oikeusministeriön tiedote CPT-komitean selonteosta on luettavissa täällä:

http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/08/kidutuksenvastainenkomiteakiirehtiiuudistuksiatutkintavankiensailyttamiseen.html.