FRA:n vuosikertomus 2014

26.6.2015

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosikertomus 2014 ilmestyi 25.6.2015. Vuosikertomuksessa keskitytään keskeisiin perusoikeushaasteisiin ja -kehityskulkuihin Euroopan unionin alueella.

 

Kertomus alkaa erityisellä perusoikeusindikaattoreita käsittelevällä osuudella. Indikaattorit voivat toimia poliittisen päätöksenteon suunnittelun ja arvioinnin tukena ja siten vahvistaa perusoikeuksien toteutumista käytännössä.

 

Vuosikertomuksen teemaosuuksissa kiinnitetään huomiota mm. kansainvälisten ja maansisäisten pakolaisten sekä turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. FRA:n mukaan EU:n on tarjottava kansainvälistä suojelua tarvitseville enemmän laillisia keinoja saapua EU:n rajojen sisäpuolelle. Muita keskeisiä haasteita ovat esimerkiksi rikosten uhrien pääsy oikeuksiin sekä lapsiköyhyys.

 

Liitteet