Uusi julkaisu: EIT:n oikeuskäytäntö sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä

15.5.2015

Euroopan neuvoston tuoreessa julkaisussa tarkastellaan, millaista oikeudellista suojaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saavat Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklojen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa.

17.toukokuuta vietetään kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää.

Tutustu julkaisuun täällä: http://www.coe.int/fr/web/tbilisi/home/-/asset_publisher/4uH1nBmtqDM2/content/lgbt-rights-are-human-rights-a-new-publication?inheritRedirect=true