EN:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosiraportti 2014

21.4.2015

Euroopan neuvoston (EN) ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks antoi maaliskuussa 2015 toimintaansa koskevan vuosiraportin EN:n ministerikomitealle ja parlamentaariselle yleiskokoukselle.

 

Ihmisoikeusvaltuutetun vuosiraportissa 2014 kiinnitetään huomiota siirtolaisten kuolemiin Välimerellä, Ukrainan konfliktiin, Azerbaidzhanin heikentyneeseen ihmisoikeustilanteeseen sekä kansalaisjärjestöihin ja mediaan kohdistuvaan lisääntyneeseen painostukseen.

 

Raportin mukaan ihmisoikeusvaltuutetun toiminnassa vuonna 2014 keskeisiä teemoja olivat mm. ihmisoikeuksien kunnioittaminen internetissä, sananvapaus ja lehdistönvapaus, siirtolaisten ihmisoikeudet sekä ihmisoikeuksien suojelu talouskriisin ja säästötoimenpiteiden aikana. Myös lasten, vammaisten henkilöiden, LHBTI-ihmisten ja romanien ihmisoikeuksien korostaminen jatkui ihmisoikeusvaltuutetun työssä. Enemmän huomiota kiinnitettiin lisäksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiseen taisteluun.

 

Raportti nostaa esille myös ihmisoikeuksien systemaattisen toimeenpanon, jossa saavutettiin edistystä vuoden 2014 aikana. Yli viisitoista Euroopan valtiota on hyväksynyt kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman ja ihmisoikeusvaltuutettu on rohkaissut valtioita laatimaan myös uusia toimintaohjelmia. Lisäksi raportissa painotetaan ihmisoikeuksien toimeenpanoa alueellisella ja paikallisella tasolla.

 

Ihmisoikeusvaltuutettu tekee aktiivisesti yhteistyötä kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kanssa. Vuonna 2014 kehitettiin erityisesti temaattista yhteistyötä siirtolais- ja turvapaikkakysymyksissä sekä viharikosten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä romanien oikeuksien saralla.

Liitteet