OHCHR avasi sopimusvalvontaelinten ratkaisut sisältävän tietokannan

12.2.2015

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on avannut YK:n sopimusvalvontaelinten ratkaisut sisältävän tietokannan.

 

Tietokanta on suunnattu mm. asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen, kansalaisten ja virkamiesten käyttöön. Tietokannan toivotaan myös auttavan yksittäisiä henkilöitä valitusten tekemisessä sopimusvalvontaelimille.

Sopimusvalvontaelimiä on kymmenen ja ne valvovat kunkin YK:n ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Lähes kaikki sopimusvalvontaelimet voivat myös käsitellä yksilövalituksia.

Tietokanta löytyy osoitteesta: http://juris.ohchr.org. Ratkaisuja voi etsiä erilaisten kategorioiden mukaan (valtio, päivämäärä, aihe ja avainsanat).

Lisätietoa sopimusvalvontaelimistä: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx.