Suomen ehdokkaat EIT:n tuomariksi ja ad hoc -tuomareiksi

11.12.2014

Valtioneuvosto nimitti Suomen ehdokkaat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi ja ad hoc -tuomareiksi

 

Ulkoasianministeriön tiedote 278/2014
11.12.2014

 

Valtioneuvosto nimesi tänään 11. joulukuuta yleisistunnossaan kolme ehdokasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään 1.1.2016 alkavalle toimikaudelle.

Ehdokkaat ovat oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, oikeustieteen tohtori, varatuomari, hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, hallintoneuvos Anne E. Niemi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuolten luvun mukainen määrä tuomareita eli yhteensä 47. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi eikä heitä voida valita uudelleen.

Valtioneuvoston hyväksymä ehdokaslista toimitetaan Euroopan neuvoston yhteydessä toimivalle tuomareiden valintaa käsittelevälle kansainväliselle neuvoa-antavalle paneelille, joka antaa luottamuksellisen lausuntonsa ehdokkaiden pätevyydestä. Lopuksi Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsee yhden tuomarin Suomen toimittamalta listalta.

Euroopan ihmisoikeusoikeussopimuksessa määrätään myös ns. ad hoc -tuomareiden nimeämisestä. Sopimuspuolet voivat toimittaa ihmisoikeustuomioistuimelle 3–5 henkilöä käsittävän listan, jolta ihmisoikeustuomioistuimen presidentti valitsee henkilön tarvittaessa toimimaan kyseisen valtion suhteen valitun tuomarin sijasta.

Valtioneuvoston on tänään nimittänyt seuraavat viisi henkilöä toimimaan ad hoc -tuomareina 1.1.2015 alkavalle kahden vuoden kaudelle: oikeustieteen tohtori, varatuomari Pekka Aalto, oikeustieteen tohtori, varatuomari Anna-Liisa Autio, oikeustieteen tohtori Jari Pirjola, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Puumalainen ja oikeustieteen tohtori, varatuomari Pasi Pölönen.

Ehdokasasettelujen valmistelua varten järjestettiin julkinen ilmoittautumismenettely. Kiinnostuksensa Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään sekä ad hoc -tuomarin tehtäviin ilmoitti yhdeksän henkilöä.

Valtioneuvoston asettama asiantuntijaneuvottelukunta on arvioinut molempiin tehtäviin kiinnostuksensa ilmoittaneet henkilöt. Asiantuntijaneuvottelukunnassa on edustajia valtioneuvoston kansliasta, ulkoasiainministeriöstä, oikeusministeriöstä, korkeimmasta oikeudesta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja valtakunnansyyttäjänvirastosta. Lisäksi neuvottelukunnassa on yliopistojen oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavien yksiköiden sekä Suomen Asianajajaliiton edustaja. Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää Suomen sisäisen päätöksentekojärjestelmän avoimuutta ja yhdenmukaisuutta ja turvata mahdollisimman hyvin ehdokkaiden nimeämisen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa. Sen tehtävänä on valvoa Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista sopimusvaltioissa. Sopimusvaltio tai yksityinen henkilö tai oikeushenkilö voi valittaa tuomioistuimeen, jos katsoo ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksiensa tulleen loukatuksi.

Lisätietoja: Oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, puh. 0295 351 144, ulkoasiainministeriö