Suomen vastaukset TSS-komitean lisäkysymyksiin

19.9.2014

Hallitus on antanut vastauksensa YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean kirjallisiin lisäkysymyksiin, jotka perustuivat Suomen 6. määräaikaisraporttiin sekä sitä koskeviin lisätietoihin. Kuudetta määräaikaisraporttia käsitellään Genevessä 10.-28.11.2014.

Vastauksissaan hallitus tarkastelee muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä saamelaisten ja vähemmistöjen oikeuksien toteutumista Suomessa. Työelämän osalta esitetään toimenpiteitä nuorten työllistämiseksi sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen kuromiseksi umpeen. Vastauksissa kerrotaan lisäksi toimeentulotuen muutoksista.

 

Myös köyhyyden ja kodittomuuden vähentämistä, puutteita paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollossa sekä käytäntöjä, jotka liittyvät potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon käsitellään vastauksissa. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön sekä ihmiskaupan osalta kiinnitetään huomiota tapauksissa annettuihin tuomioihin.

 

Vastausten mukana toimitettu liite sisältää muun muassa Ahvenanmaan lausunnon.

 

Suomen kuudetta määräaikaisraporttia käsitellään TSS-komitean 53.istunnossa Genevessä 10.-28.11.2014.

 

Liitteet