Istanbulin sopimus astui tänään kansainvälisesti voimaan

1.8.2014

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) tulee voimaan 1.8.2014 eli runsaat kolme vuotta sen jälkeen, kun se hyväksyttiin Euroopan neuvoston ministerikomiteassa ja avattiin allekirjoitettavaksi.

 

Istanbulin sopimuksen tavoitteena on luoda yhtenäiset ja kattavat toimintaperiaatteet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi, väkivallan uhrien suojelemiseksi sekä väkivallan tekijöiden edesvastuuseen saattamiseksi. Se velvoittaa valtioita puuttumaan kaikkiin naisiin kohdistuviin väkivallan muotoihin, kuten seksuaaliseen häirintään ja muuhun ahdisteluun, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan, pakkoavioliittoihin sekä ympärileikkauksiin.

 

Yleissopimuksella perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (Group of experts on actions against violence against women and domestic violence, GREVIO), joka toimii sopimuksen kansainvälisenä seurantaelimenä. Lisäksi kansalliselle tasolle on luotava yhteensovittamiselin, joka keskittyy kokonaisvaltaisesti kaikkien yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen ehkäisemiseen ja torjumiseen.

 

Istanbulin sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 14 valtiota ja allekirjoittanut 23 valtiota. Sopimukseen voivat liittyä myös Euroopan neuvoston ulkopuoliset valtiot. Suomi on allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että sopimus ratifioidaan kuluvan hallituskauden aikana.

 

Liitteet