EN: Työkokouksen yhteenveto kansallisten ihmisoikeustoimintaohjelmien kehittämisestä ja toimeenpanosta

28.5.2014

Euroopan neuvosto julkaisi eilen yhteenvedon kansallisiin ihmisoikeustoimintaohjelmiin keskittyneestä työkokouksesta.

 

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari järjesti Strasbourgissa 27-28.maaliskuuta 2014 kokouksen, jonka tarkoituksena oli vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia kansallisten ihmisoikeustoimintaohjelmien laatimisesta. Kokouksessa kartoitettiin, millaisia ihmisoikeustoimintaohjelmia on parhaillaan valmisteilla ja rohkaistiin myös uusien ohjelmien laatimiseen. Tapaamiseen osallistui julkisen hallinnon, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri Eurooppaa sekä kansainvälisiä ihmisoikeustoimijoita.

 

Kokousyhteenvedossa esitetään muun muassa, että kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman laatiminen aloitetaan laajan perusselvityksen tekemisellä, jotta voidaan saada kattava kuva ihmisoikeuksien toteutumisesta ja siihen liittyvistä haasteista kansallisella tasolla. On myös varmistettava, että eri ministeriöt, alueelliset ja kunnalliset viranomaiset, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, kansalaisjärjestöt ja muut oleelliset tahot pääsevät osallistumaan toimintaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon. Lisäksi yhteenvedossa huomautetaan, että toimintaohjelman laatiminen voi tuottaa pidemmällä aikavälillä säästöjä, kun pystytään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään ongelmia, joihin puuttuminen olisi myöhemmin vaikeaa ja aiheuttaisi lisää kustannuksia.

 

Yhteenveto kokouksesta löydettävissä täältä: http://bit.ly/1kewm0q.