FRA: vammaisten henkilöiden poliittinen osallistuminen- raportti

21.5.2014

Euroopan perusoikeusvirasto julkaisi tänään 21.5.2014 raporttinsa vammaisten henkilöiden poliittisesta osallistumisesta indikaattoreineen.

Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi tänään raporttinsa vammaisten henkilöiden poliittisesta osallistumisesta indikaattoreineen. Aiemmin raportin aineistosta on julkaistu mm. tiivistelmä (kts. linkit alareunassa).

Kyseiset ihmisoikeusindikaattorit kuvaavat sitä, miten YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa vahvistettua oikeutta osallistua poliittiseen elämään kunnioitetaan, edistetään ja noudatetaan eri puolilla Euroopan unionia.

Indikaattorien taustalla olevista tiedoista käy ilmi, että kun vammaisille annetaan tilaisuus, he osallistuvat aktiivisesti politiikkaan äänestämällä, käymällä poliittisissa kokouksissa ja tapaamalla edustustehtäviin valittuja. Tiedoista paljastuu kuitenkin, että merkittäviä haasteita on edelleen ja että nämä haasteet vaikuttavat toisiin vammaisiin enemmän kuin toisiin.

 

Lisätietoa