YK: Vammaisten henkilöiden oikeudet, komitean yleiskommentit

13.5.2014

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan komitean ensimmäiset yleiskommentit julkaistu

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea on hyväksynyt 11.4.2014 ensimmäiset yleiskommenttinsa (General Comments). Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja sopimuksen tarkoitusperien edistämisessä.

 

Nyt julkaistut komitean ensimmäiset yleiskommentit koskevat artiklaa 12 (yhdenvertaisuus lain edessä) ja artiklaa 9 (esteettömyys ja saavutettavuus). Kommenttiluonnokset olivat alkuvuodesta 2014 julkisessa lausuntomenettelyssä. Myös IOK antoi lausunnon luonnoksista (http://bit.ly/1oKAudg).

 

CRPD-komitean pääsivu http://bit.ly/MgpbLC

 

Liitteet

  • CRPD_C_GC_1_7383_E.pdf (102 kB)
    YK:n vammaiskomitean yleiskommentti no. 1 (Artikla 12, yhdenvertaisuus lain edessä)
  • CRPD_C_GC_2_7384_E.pdf (114 kB)
    YK:n vammaiskomitean yleiskommentti no. 2 (Artikla 9, esteettömyys ja saavutettavuus)