YK; Lausuntomahdollisuus - Ihmisoikeuskasvatus - Toimintaohjelma 2015-2019

17.4.2014

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto pyytää kommentteja YK:N ihmisoikeuskasvatuksen toimintaohjelman kolmannen vaiheen luonnostekstistä. DL 16.5.2014.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on laatinut luonnoksen YK:N ihmisoikeuskasvatuksen toimintaohjelman (World Programme for Human Rights Education) kolmannen vaiheen 2015-2019 toteuttamiseksi (liite). 

Kohderyhmänä kolmannessa vaiheessa ovat media-ammattilaiset ja toimittajat (YK:n ihmisoikeusneuvoston Päätöslauselma 24/15, vuodelta 2013 para3, kts. alla). 


Paragraph 3
Decides to make media professionals and journalists the focus group of the third phase of the World Programme for Human Rights Education, with a special emphasis on education and training in equality and non-discrimination, with a view to combating stereotypes and violence, fostering respect for diversity, promoting tolerance, intercultural and interreligious dialogue and social inclusion, and raising awareness of the universality, indivisibility and interrelatedness of all human rights among the general public; 

 

Kansallisia ihmisoikeusinstituutioilta, kansalaisjärjestöiltä ja muilta toimijoilta pyydetään kommentteja luonnokseen 16.5.2014 mennessä. Kommentit tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen registry@ohchr.org ja kopio osoitteeseen wphre@ohchr.org

 

Päätöslauselma

YK:n ihmisoikeuskasvatusen toimintaohjelman sivut