EN; Pääsihteerin raportti jäsenmaiden ihmisoikeustilanteesta

16.4.2014

EN:n pääsihteeri on julkaissut ensimmäisen raporttinsa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilasta EN:n jäsenmaissa.

Euroopan neuvoston (Council of Europe, Strasbourg) pääsihteeri Jagland on valmistellut ensimmäisen vuosiraporttinsa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilasta EN:n jäsenmaissa. Raportti julkaistiin 8.4.2014.

Raporttia käsitellään ja se hyväksytään virallisesti Wienissä jäsenmaiden (47) ulkoministerikokouksessa 5.-6.5.2014. Samalla sovitaan raportin seurannasta.
 

Raportti perustuu EN:n laatimiin koosteisiin valvontamekanismien havainnoista ja tuloksista. Jäsenmailta pyydettiin myös tietoa niistä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot soveltavat keskeisimpien ihmisoikeushaasteidensa ratkomiseksi. Raportti ei kuitenkaan käsittele tilannetta maakohtaisesti, vaan yleisemmin.


Raportissa todetaan mm. että ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio ovat eurooppalaisittain syvimmässä kriisissä sitten kylmän sodan päättymisen. Vakavat ihmisoikeusloukkaukset, kuten korruptio, syytesuoja, rankaisemattomuus, ihmiskauppa, rasismi, vihapuhe ja syrjintä, yleistyvät koko maanosassa. Ihmisoikeudet ovat uhattuina myös talouskriisin ja sen myötä lisääntyvän eriarvoistumisen seurauksena.

 

Raportissa huomioidaan myös, että kansallisten ihmisoikeus- ja tasa-arvoelinten heikentäminen on yksi suurimpia haasteita syrjinnän vastaisen työn ja tasa-arvon edistämisen onnistumiselle. Raportissa kehotetaan vahvistamaan kansallisia toimijoita näillä aloilla. Raportti sisältää myös suosituksia mm. EN:lle itselleen jäsenmaiden tehokkaamman avustamisen edistämiseksi.

 

Pääsihteerin lehdistötiedote

 

Liitteet

  • SG_REPORT_ANG_09042014-2.pdf (346 kB)
    Euroopan neuvoston pääsihteerin ensimmäinen vuosiraportti ihmisoikeksien, demokratian ja oikeusvaltion tilasta jäsenmaissa.