YK; KP-sopimuksen yleiskommenttiluonnos - Artikla 9 - lausuntomahdollisuus

4.4.2014

YK:n ihmisoikeuskomitea pyytää kommentteja yleiskommenttiluonnoksestaan koskien KP-sopimuksen artiklaa 9. Määräaika kommenteille 1.6.2014.

KP-sopimuksen artikla 9

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen artikla 9 koskee oikeutta vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
 

KP-sopimuksen teksti suomeksi

 

Lausuntopyyntö

Maaliskuussa 2014 YK:n Ihmisoikeuskomitea hyväksyi ensimmäisen luonnoksensa KP-sopimuksen artiklaa 9 koskevasta yleiskommentistaan ja päätti pyytää kommentteja siihen julkisella lausuntopyynnöllä.

Valmistelu aloitettiin lokakuussa 2012 puolen päivän keskustelutilaisuudella, jossa huomioitiin erityisesti kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, järjestöjen ja akatemiaan näkemyksiin. Ko. päivän keskustelut luettavissa http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GConArticle9.aspx.

Ihmisoikeuskomitea pyytää kaikkia kiinnostuneita tahoja toimittamaan kommenttinsa osoitteisiin kfox@ohchr.org and sthodiyil@ohchr.org

Kommenttien (jotka sellaisenaan julkaistaan verkkosivulla) tulee olla:

  • sähköisessä muodossa ainoastaan
  • englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi
  • WORD-muotoisia


Määräaika

Kommentit tulee toimittaa 1.6.2014 mennessä. Myöhemmin saapuneita ei lisätä verkkosivuille (eikä todennäköisesti huomioidakaan, toim.huom.).

Lausuntopyyntö YK:n ihmisoikeusvaltuutetun sivulla

 

Yleiskommenttiluonnos

Draft General Comment on Article 9- on Right to liberty and Security of Person and
freedom from arbitrary arrest and detention