YK, Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikauppapöytäkirja - lausuntomahdollisuus

20.3.2014

Suomen ensimmäinen raportti YK:lle lapsikauppaa koskevasta valinnaisesta pöytäkirjasta (CRC-OPSC) on valmisteilla Ulkoministeriössä. Kiinnostuneet tahot voivat toimittaa komitealle suoraan asiaan liittyvää aineistoa käsittelyä varten.

 

CRC-OPSC

Suomi raportoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Lapsen oikeuksien sopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta (CRC-OPSC), joka koskee lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa. Pöytäkirja on Suomen osalta tullut voimaan 1.7.2012. 

 

Linkki suomenkieliseen pöytäkirjatekstiin http://bit.ly/POZhkE

 

Käsittelyaika

Ei ole vielä tiedossa milloin Suomen raporttia käsitellään valmistelevassa työryhmässä (pre-sessional-working group) tai komiteassa. Jatkossa tästäkin pöytäkirjasta raportoidaan pääsopimuksen yhteydessä. Suomen seuraava CRC-raportti annetaan 2017.

Keskimäärin käsittelyaika komiteassa on n. 1,5-2 vuotta, eli voi arvioida tämän pöytäkirjaa koskevan raportin olevan valmistelevan työryhmän käsittelyssä 2/2015 tai 6/2015 ja itse komiteassa loppuvuodesta 2015 aikaisintaan.

 

Hallituksen raportointi

UM on lähettänyt viime viikolla lausuntopyynnön viranomaistahojen lisäksi myös monille kansalaisjärjestötoimijoille raportin valmistelua varten.

 

Itsenäinen raportointi komitealla – vapaa aikataulu

Järjestöillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus myös raportoida itsenäisesti komitealle. Mahdollisia vaikuttamisajankohtia on kaksi:

a) Aineistoa voi lähettää valmistelevaa työryhmää varten, jolloin se huomioidaan hallitukselle lisäkysymyksiä mietittäessä, eli lausujalla on mahdollista vaikuttaa ko. kysymyksiin. Tällöin on kuitenkin järkevää odottaa hallituksen oman raportin valmistumista ja toimittaa täydentävää tietoa komitealle.

b) Aineistoa voi toimittaa vasta muutama kuukausi ennen raportin käsittelyä. Tällön voi lausunnossa ottaa huomioon hallituksen lisäkysymyksiin antamat vastaukset ja täydentää tietoja niiden perusteella.  

 

Mikäli haluatte raportoida komitealla, tapahtuu se ulkopuolisen yhteystahon Child Rights Connectin kautta. Yhteystiedot alla englanniksi.

 

Lisäohjeina (ohjeet liitteenä ohessa)

  • aineisto tulee toimittaa  viimeistään kolmea kuukautta ennen valmistelevaa työryhmää (komitean ohje 2 kk, mutta yhteystahon ohje 3 kk, jota tulee siis noudattaa). Myös etuajassa toimitetut huomioidaan.
  • merkitkää aineistoon selvästi mitä maata ja mitä raporttia aineisto koskee.
  • sihteeristölle pitää toimittaa 20 paperikopiota kaikista asiakirjoista (sähköisestä toimittamisesta ei ohjeissa mainita mitään, mutta edesauttaa julkaisua, jos myös sähköisesti toimitetaan).
  • komitealle pitää mainita selkeästi haluaako lausuntonsa julkiseksi vai salaiseksi.
  • mikäli haluatte osallistua valmistelevan työryhmän järjestökuulemiseen, tulee siitä ilmoittaa selkeästi. Työryhmä valitsee osallistujat saamansa informaation perusteella.
  • valmistelevan työryhmän järjestökuulemisessa kansallisten toimijoiden puheenvuorojen tulee olla enintään 15 minuuttia ja puheenvuoroissa toivotaan korostettavan kirjallisen aineiston tärkeimpiä seikkoja.

 

Non-governmental actors who wish to send additional information to the Committee on the Rights of the Child should do it by 1 November (for the February pre-sessional working group) / 1 March (for the June pre-sessional working group) / 1 July (for the September/October pre-sessional working group).

 

All alternative reports by non-State actors should be sent to Child Rights Connect, which works with all national non-State actors to coordinate the submission of reports to the Committee for each country:

 

Child Rights Connect
1 rue de Varambé
1202 Geneva, Switzerland
T: +41(0)22 740 4730
F: +41(0)22 740 4683
secretariat@childrightsconnect.org

www.childrightsconnect.org

 

Informations for partners

 

Komitean omat verkkosivut http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

 

Liitteet