YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea - avoin kuuleminen, määräaika 26.3.2014

11.3.2014

Komitea pyytää kommentteja luonnoksesta, jolla on tarkoitus määritellä yhteistyö komitean ja kansallisten toimijoiden välillä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä komitea on julkaissut luonnoksen toimintaperiaatteiksi (draft guidelines, myös ohessa liitteenä), joiden mukaisesti vammaisten henkilöiden järjestöt, kansalaisyhteiskunnan toimijat, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja muut kiinnostuneet tahot voivat jatkossa osallistua komitean työhön.

 

Luonnos on avoinna kommenteille. Kommentit tulee lähettää komitealle 26.3.2014 mennessä. Ohjeessa ei mainita mihin, mutta oletettavasti osoitteeseen crpd@ohchr.org.

 

Alkuperäinen lausuntopyyntö komitean verkkosivulla http://bit.ly/N3gvZu

 

Lisätietoa komiteasta ja sen työstä http://bit.ly/MgpbLC

 

Liitteet