YK:n ihmisoikeusvaltuutettu - avoin kuuleminen , määräaika 1.6.2014

10.3.2014

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on julkaissut avoimen kuulemisprosessin kansallisista oikeussuojakeinoista yritysten vastuusta ihmioikeusloukkauksista.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on julkaissut avoimen kuulemisprosessin kansallisista oikeussuojakeinoista yritysten vastuusta ihmioikeusloukkauksista. Prosessilla pyritään selventämään käsitteitä ja käytäntöjä ja saamaan laajempaan käyttöön UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Kuulemisen pohjana oleva raportti http://bit.ly/1fi21jQ (myös ohessa pdf-kopiona)

Kaikki aiheestaa kiinnostuneet tahot voivat toimittaa kirjallisia lausuntoja niistä seikoista, joiden tutkimuksessa katsotaan tarvitsevan lisäselvitystä (luettelo aiheista selvityksen luvussa 5, alakohdassa 5.2.1)

Määräaika lausunnoille on 1.6.2014. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen business-access2remedy@ohchr.org.

Lisätietoa YK:n toiminnasta yritysten ihmisoikeusvastuun alalla http://bit.ly/1lnzOZH

Liitteet

  • StudyDomesticeLawRemedies.pdf (774 kB)
    Corporate liability for gross human rights abuses Towards a fairer and more effective system of domestic law remedies A report prepared for the Office of the UN High Commissioner for Human Rights by Dr. Jennifer Zerk