UM antanut lausunnon Euroopan neuvoston pääsihteerille

24.2.2014

EN.n logo
EN.n logo

Euroopan neuvoston (EN, Strasbourg) pääsihteeri valmistelee ensimmäistä vuosiraporttiaan jäsenmaiden ihmisoikeustilanteesta.

EN:n pääsihteeri valmistelee ensimmäistä vuosiraporttiaan EN:n 47:n jäsenmaan ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilasta.

 

Ulkoasiainministeriö on toimittanut tietoa Suomen osalta nimenomaisesti pyydetyistä aihealueista: saamelaisten syrjintä, vapaudenriistoon liittyvät ongelmat ja naisiin kohdistuva väkivalta. UM on valmistellut raportin yhteistyössä aihealueista vastaavien ministeriöiden kanssa.  

 

Saatekirjeessä UM toivoo, että vastaavassa raportoinnissa tulevaisuudessa informaatiota pyydettäisiin myös riippumattomilta kansallisilta ihmisoikeusinstituutiolta sekä mainitsee tärkeäski myös yhteistyön kansalaisjärjestöjen kanssa mahdollisimman laajan kokonaiskuvan saamiseksi raportin valmistelussa.

 

Lisätietoa Euroopan neuvostosta http://hub.coe.int/

 

Lisätietoa Euroopan neuvoston pääsihteeristä ja kansliansa toiminnasta
http://www.coe.int/en/web/secretary-general/home

 

Liitteet